HEDİK

Harman bitiminde elde edilen buğday yıkanır ve altında çalı çırpı, odun yanan kazanlarda kaynatılır. Bu işlem, sırf hedik yapmak için yapılmaz, bilakis bulgurun elde edilme yolculuğunda buğdayın kaynadığı ilk aşamada elde edilir. Aslında hedik, buğdayın kaynadığında bir kapla ya da kevgirle kazandan süzülerek alınmasına denilir.

Hedik, buğdayın kaynatıldığı mahallede gelene geçene ikram edildiği gibi, evlerde de zaman zaman yapılmaktadır. Özellikle bir çocuğun ilk süt dişi çıktığı zaman o evde “diş hediği” yapılmaktadır. Tencerede kaynatılan diş hediği, içine kavrulmuş çedene ve isteğe göre haşlanmış nohut ile fasulye katılarak konu komşuya dağıtılır. Bu gelenek, günümüzde halen sürmektedir.

Yarasın…