Atatürk Evi Müzesi

Atatürk Evi Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları,  tam bağımsız bir devlet kurmak için Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmış ve Anadolu insanını bu bağımsızlık mücadelesi etrafında birleştirmek için toplantılar düzenlemiş, kongreler yapmışlardır.

22 Aralık’ta Hacıbektaş’ta Atatürk Heykeli önünde saygı duruşu

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 4-11 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi’ni yaptıktan sonra Temsilciler Kurulu ile birlikte 22 Aralık 1919 tarihinde Hacıbektaş’a gelmiştir. Sivas Kongresi sonrası yürütülecek bağımsızlık mücadelesine merkez olarak Ankara seçilmişti. Bu kongrenin yürütme organı durumunda olan Temsil Heyeti, Ankara’ya gitmeden önce Hacıbektaş’a uğrayıp bu nüfuzlu merkezin Kurtuluş Savaşı’nda kesin desteğini sağlamak istiyordu. Temsil Heyetinde; Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay, Mazhar Müfit Kansu, Hüsrev Gerede, Alfred Rüstem, Dr. Refik Saydam, Hakkı Behiç, Cevat Abbas Gürer, Şeyh Fevzi Efendi, Muzaffer Kılıç ve Bedri Bey yer almaktaydı.

Hacıbektaş, Alevilerin-Bektaşilerin en önemli merkezidir ve Selçuklular, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde de her zaman bu önemini korumuştur. Hoşgörünün merkezi Hacıbektaş, aynı zamanda Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin dergâhının olduğu yerdir. Kadınlarınızı okutunuz! İncinsen de incitme! Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız! diyen Hacı Bektaş Veli, 13.yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya barışı getirmiş ve Anadolu’nun aydınlanmasında büyük rol oynamıştır.

Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti’nin Hacıbektaş’a gelme düşüncesinin altında da Anadolu’nun aydınlık yüzleri olan Alevileri ve Bektaşileri Kurtuluş mücadelesi etrafında bir araya getirmek yatmaktadır. Hacıbektaş halkı ve Anadolu’daki Aleviler-Bektaşiler, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında yer almışlardır.

Mustafa Kemal ve Temsilciler Heyeti, 22 Aralık 1919 tarihinde Hacıbektaş’a geldiklerinde, önce Çelebi Cemalettin Efendi’yi ziyaret etmiştir. Çelebi Cemalettin Efendi tarafından ağırlanan Mustafa Kemal ve Temsilciler Heyeti 23 Aralık 1919 tarihinde Hacı Bektaş Veli Dergahı’nı ve dergahın son Dedebabası Salih Niyazi Baba’yı ziyaret etmişlerdir.

Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda ve Çelebi Cemalettin Efendi’nin evinde yapılan toplantılarda ülkemizin bağımsızlık mücadelesi konuşulmuş ve akabinde Alevi-Bektaşiler bağımsızlık mücadelesine tam destek vermişlerdir. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun’dan başlattıkları “Kurtuluş Yürüyüşünde”, Anadolu insanının desteğini alarak Ankara’ya ulaşmışlardır.

Müze, Pazartesi günü hariç her gün saat: 08:00-12.00 / 13:00-17:00 arası ziyarete açıktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 22 Aralık 1919 tarihinde bir gece misafir edildiği Çelebi Cemalettin Efendi’nin Evi, 1991 yılında kamulaştırılmış ve 2001 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ettirilerek, etnografik eserlerin sergilendiği Atatürk Evi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.  Müzeyi yılda yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etmektedir.

19.yüzyılın ikinci yarısında kerpiçten inşa edilen ev, yığma tekniğinde yapılmıştır. İki katlı olarak inşa edilmiş olan evin birinci katında, kütüphane ve sergi salonu, ikinci katında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ağırlandığı Baş Oda, Çalışma Odası ve Yatak Odası yer almaktadır. 

Hacıbektaş Müzesi’nin 3. Avlusu’na girildiğinde de hemen sağ tarafta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Dergah’ta kahve içtiği yer olarak bilinen Atatürk Köşesi yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi” anısına Atatürk Köşesi yeniden düzenlenmiş ve bu bölüme 10 Ağustos 2009 tarihinde Atatürk rölyefi konulmuştur.

Cemalettin Çelebi Efendi’nin Evi,  Cumhuriyet kelimesinin ilk kez konuşulduğu ev olarak bilinmektedir.

Atatürk Rölyefi

“Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi” kutlamaları ilk kez 1970 (1971?) yılında Hacıbektaş Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. 1970 yılı, Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi’nin 51.yılıdır. Küçük çaplı yapılan ilk etkinlikte 3.avluda Atatürk rölyefinin olduğu bölümde yer alan Atatürk büstüne çelenk konulmuş ve sonraki yıllarda yapılacak kutlamalara halkın ve okulların da katılması kararlaştırılmıştır. 

Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi’nin ilk kutlaması Hacıbektaş Müzesi’nde yapılıyor. Tarih: 22 Aralık 1970 (1971?)
Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi kutlamalarında artık öğrenciler, öğretmenler ve halkımızda var. 22 Aralık 1971 (1972?) Yer : Hacıbektaş Müzesi 2 avlu

Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi; 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktığında bağımsızlık meşalesini yakmasıyla başlar.  Bağımsızlığa giden yolda önemli rotalar; Havza, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kayseri, Hacıbektaş ve Ankara olmuştur. Atamızın, “Yurtta barış! Dünyada barış!” ilkesinden hareketle Bilkent Senfoni Orkestrası da Ulusal Kurtuluş rotasını izleyerek “Bilkent 6. Anadolu Müzik Festivali” etkinliği kapsamında 1999 yılında Hacıbektaş’ta bir konser vermiştir. 

“Hacıbektaş Belediye Başkanlığı tarafından, 22 Aralık 2019 tarihinde  “Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi’nin 100. Yılı” kutlama Etkinlikleri düzenlenmiştir.”


Taylan SÜMER tarafından tasarlanan 100.yıl Hatıra pulları

Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi, her yıl 22 Aralık tarihinde Hacıbektaş’ta yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde 22 Aralık 2018 tarihinde değerli öğrenciler, saygıdeğer öğretmenleri eşliğinde Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiirler okuyorlar…

Atatürk Evi Müzesi’ni “Ücretsiz Ziyaret” edebileceğinizi unutmayın!

Müze Telefon No: +90 384 441 2331