Pelit Ağacı

Dedebağı’nın içerisinde, Arıcı Baba Türbesi’nin doğu yönünde oldukça heybetli ve güzel bir ağaç, Dedebağı’na gelenlerin oldukça dikkatini çekmektedir. Bu ağaç, Pelit ağacıdır. Pelit ağacının güney yönünde de yine bir başka büyük pelit ağacı daha bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Dedebağı sınırları içinde birçok pelit ağacı daha vardır.

“Ülkemizin, en büyük Pelit ağaçlarından birisi Dedebağı’ndadır.”

Pelit ağaçları, yabani şekilde iki tür meyve vermektedir. Ülkemizde yaygın biçimde bulunan meşe ağaçları kahverengi ve gövdesi sert bir yapıya sahiptir. Meşe ağaçları verdiği meyveden kaynaklı “pelit ağacı” yahut “meşe palamudu” olarak bilinmektedir.

Pelit ağacı (Quercus) (Anadolu palamut meşesi) kayıngiller (Fagaceae) familyasında incelenen ve doğal şekilde Anadolu’da yetişen pelit ağacının alt türlerinden biridir. Pelit ağacı 25 m yüksekliğe ve 2 m gövde çapına erişebilen geniş tepeli bir ağaç türüdür. 

Pelit ağacının meyvesi ortalama 3cm kadar uzunlukta, silindir şekilli, açık kahverengi bir yapıya ve buruk bir lezzete sahiptir. Palut, pelit, palıt gibi isimleri de bulunmaktadır. Pelit ağacı, doku bakımından kestaneye benzemektedir. Ülkemizdeki tüm ormanlarda karışık halde bulunan Pelit ağacına, özellikle Trakya’da ve Marmara dolaylarında bolca rastlanmaktadır. Yetiştiği bölgelerde bazen meşe palamudu bazen de palamut ağacı olarak adlandırılmaktadır. 

Sizler de Dedebağı’na geldiğinizde Pelit ağacını görmeden, gölgesinde oturmadan gitmeyiniz!