Hamur Kaya
QR Code

Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın kuzeydoğu yönünde, Savat Çeşmesi’nin (Hediye Çeşmesi) üst tarafında ilçe merkezine yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Hamur Kaya, özel mülkiyet alanında müstakil bir evin sınırları içinde yer almaktadır.

Hamur Kaya

Hamur kaya ile anlatılan bir rivayet bulunmaktadır. Rivayete göre: “Hacı Bektaş Veli, bir gün Sulucakarahöyük’ün doğu tarafına, seyrana çıkmıştı. Birisi, kerpiç yapmak için balçık karmadaydı. Hacı Bektaş da gelip ayaklarıyla balçığı yoğurmaya başladı. O adam, balçığı ayaklamak kolay! dedi. Erlik ona derler ki şu kayanın üstüne çık da onu ayaklarınla yoğur, ayaklarının, dizlerinin izleri o kayada kalsın! Bunu yap da sana candan, gönülden muhip olalım!

Hünkâr, bu sözü duyunca hemen o kayanın üstüne çıktı. Dizleriyle, ayaklarıyla kayayı yoğurmaya koyuldu. Kaya, hamur gibi yumuşamıştı, Hünkâr’ın dizlerinin, ayaklarının izleri kaldı o kayada. Adam, köye koştu, olayı köylülere haber verdi. Köylüyle beraber kendisi de Hünkâr’ın ayaklarına kapandı, hepsi de hayır duasını aldılar. O kaya, hala durur, Hamur kaya diye anılır.”

Hamur Kaya