Birtürk ÖZKAVAK

Sanatçı, 1967 yılında Hacıbektaş’ta doğdu. Aslen Hacıbektaş’ın Topayın Köyü’ndendir. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretimini Hacıbektaş’ta tamamladı. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmetini Tokat’ta tamamladıktan sonra halen Eskişehir’de hekimlik görevini sürdürmektedir.

“Adımı bu şehirde kütüğe yazdırdı babam. Annem ilk sözcükleri burada öğretti. Görmeyi, yürümeyi, okumayı, yazmayı, sevmeyi, sevilmeyi burada öğrendim. Emeği, yoldaşlığı, öğretmenleri, okulu, sınıfı, ırgatları, buğday tarlalarını, şarabı burada sevdim. Hacıbektaş her zaman emeğin, kardeşliğin, bilgeliğin şehri oldu. Çağından öncesine de sonrasına da ışık oldu. Şiir oldu, inanç oldu, aşk oldu, saz oldu, semah oldu.”

ÖZKAVAK, şiir yazmaya babasının teşviki ve yönlendirmesiyle daha ilkokul günlerinde başlamıştır. Hacıbektaş okullarındaki öğretim hayatı boyunca şiire karşı duyduğu ilgi öğretmenlerinin dikkatini çekmiş, ortaokul ve lise de duvar gazetelerinde çıkan şiirleri giderek yerel ve ulusal dergilerde yayınlanmaya başlamıştır.

“Kökleri asırların derinliklerine uzanan, her gün oralardan yeniden beslenerek yeşillenen, kızıllaşan dallarıyla gökyüzünün bütün renklerine dokunan Karadut Ağacı gibidir Hacıbektaş. Doğduğum, büyüdüğüm sevdiğim bu topraklara özlemin yanı sıra, Hacı Bektaş Veli’nin Kadıncık Ana’nın, Balım Sultan’ın, Kalender Şah’ın, Bektaş Efendi’nin ve diğer yüzlercesinin kimliklerini, tarihsel süreçte durdukları yerleri daha iyi öğrendim. Çocukluğumun dindar yaşlılarının, haklının ve doğrunun yanından ayrılmayan, her türlü baskıya, zorbalığa başkaldıran gerçek birer halk önderi olduklarını öğrendikçe bu büyük birikimin şiirini yazabilmek için yola çıktım.”

Şairin üniversite yıllarında yazma süreci biraz yavaşlasa da şiirden hiç kopmadı. Eskişehir’de çalışmaya başladıktan sonra şiir çalışmalarını hızlandıran ÖZKAVAK, ilk kitabını   “Başka Şiir Lazım” adıyla yayınladı. İkinci kitabı “Dizelerden Vizöre Hacıbektaş” doğduğu yaşadığı topraklara bir selam, bir özlem olarak 2020 yılının ağustos ayında fotoğraf sanatçısı Ö. Asaf Tosun’un fotoğrafladığı kolektif bir eser olarak yayınlandı. Şair, yeni kitap çalışmalarını sürdürmektedir.

SERÇEŞME

İlk cemresidir aşk ülkesinin

vahşi köpükleriyle bir pınarın gözesinde

kaç kızgın gök geçerek kaç gez ölerek

ela gözlü bir güvercindir

eli gülistan dili lal

su çırpınır gün uyanır

yaşlı bir taş gibi kibirsiz

toprak gibi aziz

iğde kokulu bir rızalık şehridir

hayal meyal kokar

dört kapısı da açılır yüzümüze

yetmiş iki milletlik memleket

gök yüzü de yerdüzü de herkesin

aşıkların şehri ışıkların şehri

altın anahtar olsan açamadığın

saraylar kuramadığın

aç açık kalmadığın yalnızlık bilmediğin

kardeşliğin şehri

“Şiirlerinde öncelikle insanı, kendi yaşamı ve çevresi üzerinden işleyip evrensel konulara ulaşmaya çalışan Şair, yaşadığı çağın sorunlarını özellikle memleket sevgisini ön planda tutmaktadır. Şairin aşk, tutku, özlem konularında da kendine özgü bir dili olduğu şiirlerinde görülmektedir.”

HACIBEKTAŞ İÇİN ÜÇLEME

Hacıbektaş dediğin üç ser;

biri abdal

biri derviş

biri rençber

Hacıbektaş dediğin üç mahalle;

Bala gök küredir, türküsüdür

Savat yağmurdur, büyütür

Zir yer küredir, ekmeğidir şehrin

Hacıbektaş dediğin üç hikaye;

toprağı ekindir ekenlere

göğü güvercindir erenlere

değirmeni yeldir bilenlere

Hacıbektaş dediğin üç kazan kaynar;

biri der ki aç kalmasın barışalım

biri der ki açık kalmasın barışalım

biri der ki kimsesiz kalmasın sarılalım

Hacıbektaş dediğin;

eli pirimin elinde

üç yanı düşlerle çevrili bir ülkedir

şehrim şiirlerin en güzel şehridir

ve ben; ilk burada duydum sesimi annemin

babamı ilk burada gördüm

dünyanın en güzel kelimelerini

sana buradan söyledim

Birtürk ÖZKAVAK, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından 2021 yılında Uğur MUMCU Ödülüne Sağlık alanında layık görüldü.