Hacıbektaş Semah Topluluğu

Hacıbektaş Semah Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 1997 yılında oluşturulmuş olup, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Topluluk, Hacıbektaş ilçesinde ikametgâh etmekte ve Hacıbektaş Kültür Merkezi bünyesinde çalışmaktadır.

İlk kurulduğunda 27 kişiden oluşan Semah Topluluğu, günümüzde 8 kişiden oluşmaktadır. Bağlamacı olarak; Özgür TÜRKGÜZELİ, Şahin CANER Bektaş SÜLE; Semahçı olarak; Gamze DÜLGER KAYACI, İlker ÇETİN, İsmet Taner TAVUR, Müfide ORHAN, Serap ÇALIŞKAN AKSU Topluluk bünyesinde halen semah ritüelini yaşatmaya devam etmektedir.

İlk kurulduğunda 27 kişiden oluşan Semah Topluluğu’nda; Ali Haydar YILMAZ, Atalay DEMİRCİ, Bülent AKSOY, Derya GÖÇER, Ebru SEÇKİN, Ercan ÜNVER, Esengül İNAL, Ferdi KILIÇ, Gülümser ZENGİN, Harun KAYACI, Hava GÖK, Hürü AVCI, Kadriye TOPRAK, Nurgül KAYA, Sait AKYÜREK, Serkan SÖNMEZ, Serpil GÜVENDİK, Sevil KARABACAK, Soner KÖSE ve Vahide KILIÇ belirli dönemlerde görev almışlardır.

“Alevi-Bektaşi ritüeli Semah, 2010 yılından itibaren UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’nde yer almaktadır.”

“Aleviler-Bektaşiler tarafından inançları gereği Cemlerde icra edilen semah, hizmet sahipleri olan zakirlerin çaldığı saz eşliğinde söylenen sözler ve müziğin ritmine uyarak yapılan mistik ve estetik hareketler ile Tanrı’ya ulaşma yoludur. Türkiye coğrafyasının genelinde canlı bir biçimde yaşayan semah, uygulayıcıları ve taşıyıcıları olan Alevi – Bektaşi topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgelere göre samah, semağ, zamah, zemah gibi farklı isimlerle anılır. Bölgelere göre semahların müzik ve ritim yapısı açısından farklı örnekleri ile karşılaşmak mümkündür. Aynı isimle icra edilen semahlarda dahi ezgi ve söz yapısında farklılıkların bulunması semah kültürünün zenginliğinin bir göstergesidir.”

Semah Topluluğu; Hacıbektaş’ta ve Ülkemizin farklı şehirlerinde ve ilçelerinde hatta köy ve kasabalarına varıncaya kadar birçok yöresel semahı icra etmişlerdir. Urfa Semahı, Kardeşlik Semahı, Tokat Semahı, Aliyar Semahı, Ladik Semahı, Garipler Semahı, Turnalar Semahı, Ali Sevilmez mi Semahı bu semahlardan bazılarıdır.

Sen Hakk’sın ben halkım, ben senden gelen ve senin özünü taşıyanım, senden ayrı değilim!”

Semah Topluluğu, yurt içi ve yurt dışında yapılan birçok kültürel etkinlikte yer almıştır. Topluluk, her yıl 16-18 Ağustos Hacıbektaş Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür-Sanat Etkinlikleri programında, Konya Şeb-i Arus Mevlana’yı Anma Törenleri’nde, 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen “5.Dünya Su Forumu”nda, Hacıbektaş’ta yapılan birçok etkinlikte ve Müzeler Haftası, Turizm Haftası programlarında semah ritüelini icra etmiştir. Topluluk, ayrıca yurt dışında Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Belarus ve Irak’ta Semah ritüelini icra etmiş, kültürümüzü tanıtmıştır.

” Hacıbektaş Semah Topluluğu, Halk Eğitim bünyesinde açılan semah kurslarında semah kültürünü uygulamalı olarak anlatarak öğrenilmesini sağlamaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra topluluk üyeleri, kurslar haricinde gönüllü olarak isteyen talibe semahlarımızı öğretmek için büyük bir çaba göstermeye devam etmektedirler.”