CEMİL GÖREN

Sanatçı, 1959 yılında Nevşehir’in Köşektaş köyünde doğdu. Halen doğup, büyüdüğü köyünde yaşamaktadır. Gören, uzun yıllar kamu sektöründe çalıştıktan sonra Hacıbektaş Kaymakamlığı’ndan emekli oldu. 1970’li yıllarda şiire merak duyan şair, tasavvuf konularına yönelmiş ve özellikle Hacı Bektaş Veli’yi sıklıkla şiirlerinde işlemiştir.

Hacı Bektaş Veli’nin sevgi, dostluk, barış üzerine kurmuş olduğu evrensel öğretisi şairi derinden etkilemiştir. Gören, bu güzel öğretiyi gönülden dile aktarmış ve Hacı Bektaş Veli’nin engin hoşgörüsünü, sevgisini, onun Ulu Yolunu yalın ve coşkulu bir üslupla şiirlerine aktarmıştır.

“Ahmet Yesevi ocağında pişen sensin

Lokman Perende ilmi ile yetişen sensin

İlmini insanlar ile bölüşen sensin

İlim ocağısın Pir Hacı Bektaş Veli”

Şairin birçok şiiri, dergilerde ve gazetelerde yayınlanmış, TV programlarında seslendirilmiştir. Şair, şiirlerinde birçok aşık ve ozan tarafından kendisine layık görülmüş olan “Aşık Görevli” mahlasını kullanmaktadır.

“Aşıklık geleneğini sürdüren Cemil GÖREN’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında ‘Halk Şairi’ unvanı verilmiştir.”

Ayrıca birçok ödülün de sahibi olan şairin “Hacı Bektaş Veli – Ahi Evran – Yunus Emre” konulu şiiri en bilinen şiirleri arasındadır. Hacı Bektaş Veli Dergahı’ndaki “Kahveci Baba Mezarı” üzerine yazmış olduğu şiiri de bir diğer bilinen şiirdir.

Kahveci Baba’dır kendi işi kahve dövmektir.

Dergah da ki malzemesi kahve, bir de dibektir

Ayakaltına konmuş mezarı da vasiyettir

Onun hakkında duyulan, bilinen rivayettir

Hazırladığı nefis kahve dergahta içile

Kendince kendine verdiği ceza az bile

Vasiyeti ise mezarına basıp geçile

Kahveci Baba’dır o bilmeyenler böyle bile

Hacı Bektaş Veli’nin Yolu’nda kendisinin “Yunusça” yürüdüğünü dile getiren Şairin, 3 şiir kitabı bulunmaktadır; “Gönülden Dile Gelenler”, “Sevgi Muhabbet Ocağı Hacıbektaş” ve “Birliğin Türküsü”  yayınlanmış şiir kitaplarıdır. 4. şiir kitabı ise yayınlanma aşamasındadır.

HAKİKAT AŞKINA

Dört kapıdan baktım, kırk makam gördüm

İlmin ledünnünü özüme ördüm

Pirim Hünkar deyip darına durdum

Gönül perdesini açtım açalı

Mana aleminde çok cahil gezdim

Şeriatın aslı nedir bilmezdim

Tarikat babında sırrını sezdim

Marifet şerbetini içtim içeli