Adnan YALIM

Sanatçı, 1957 yılında Hacıbektaş ilçesine bağlı Köşektaş Köyünde doğdu. 1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi ve 1984 yılında master derecesiyle Prof. Dr. Adnan ÇOKER Atölyesi’nden mezun oldu. Yalım, 1984 yılında Paris’te araştırmalarda bulundu.  Aynı yıl Malatya İnönü Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başladı. 1989 yılında sanatta yeterlilik aldı. 1990 yılında Paris, Amsterdam ve Venedik’te araştırma ve incelemelerde bulundu. 1993 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı.

“Sanatçının yarattığı eserlerde, kitle iletişim araçlarının etkisiyle gerçeklikten uzaklaşan ve sanal bir dünyada yaşamaya başlayan insanlarla ilgili yorumlar görülür.”

Genel olarak eserlerinde kadın figürünü farklı bir bakış açısıyla pop biçimselliği ile ifade eden Yalım’ın resimleri değişik renk yüzeylerinin hakim olduğu ‘Kadın Olgusu’nu merkeze alan muhalif bir duruşun serüvenidir.

“Eserlerimde kadın ve erkek arasında asırlar boyu süren ulaşılamayan uyum, zıtlık, çatışma ve gerilimi ten ve metal temasıyla anlatmaya çalışıyorum.” diyen Yalım, genel olarak kadın figürleri kullanmaktadır. Yalım, resimlerinde erkekleri gemiler, makinalar, motosikletler vb. objeler ile temsil etmektedir. Pop biçimselliği üzerine eserler veren sanatçı, kendine özgü ironik ve figüratif yaklaşımı benimsemektedir. Resimlerinde kadının dişiliğini kullanan sanatçı, cinselliği bir araç olarak kullanmaktadır. Toplumsal normlarla kadına atfedilen konumları sorgulayan Adnan Yalım, bu sorgulamayı çeşitli uyumsuzluklar ile ifade etmektedir. Yalım, resimlerinde kadını erotik bir tüketim nesnesi anlayışına tepkiyle yeniden yaratmıştır.” 

“Sanatçı kadını ele alış biçimini şu şekilde ifade etmiştir: “Kadın, çok net bir şekilde resimde yer alırken erkek yok. Erkeği temsil eden oradaki gemiler, makinalar, motosikletler, yani kadının yanında yer alan objeler. Ama bu objeler çoğunlukla ölmek üzere olan, parçalanmış, paslanmış biçimleriyle resmediliyor. O da kadının doğurgan, makinanın ölümlü olduğunu ima ediyor. Yani ne kadar bakarsanız bakın, o süreyi tamamlayacak. Ama kadın doğurgan olduğu için varlığını sürdürecek. Sonuç olarak “Ten-Metal”de kadın yumuşaklığı, doğurganlığı, kentselliği temsil ederken erkek sert acımasız, maço ve soğuk yanı temsil ediyor. Bir de arada müthiş bir çelişki var.”

Resimlerinde kadının dişiliğini ön plana çıkarmak salt erotizm açısından değil, dişisellik filozofisi bağlamında da irdelenebilir. Bu bir anlamda çoğaltma ve üreme mantığı üzerinden sorgulanmak istendiğinde de sanatçının, sadece erotizm ve kadın olgularını üstelik ilişkili olarak ele almadığını da ortaya koyar. Sanatçının gerçekten neyin temsilini, nasıl bir varlık ve zaman ilişkisi boyutunda sorguladığını ve izleyiciyi bilinçli ikileme sürükleyerek buradan elde ettiği çelişkili durumlarla kadının anlamsallığını iyice sorgulamaya başladığını ve konuya paradoksal baktığını görmekteyiz. İşte, bu paradoksal yapılanma, Adnan YALIM resimlerinin özüdür.

SERGİLER

 • 1967 Nevşehir İl Halk Kütüphanesi’nde ilk kişisel sergi (9 yaşında)
 • 1969 Atatürk Enstitüsü Galerisi’nde ikinci kişisel sergi (12 yaşında)
 • 1986 Malatya Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1989 Kızılay Akbank Sanat Galerisi (Ankara)
 • 1989 Bahariye Akbank Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 1990 Yonca Modern Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 1994 Eklol Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 1996 Dost Sanat Galerisi (Ankara)
 • 1997 Galeri Atelier Sanat Galerisi (Ankara)
 • 1997 Galeri SZ (İstanbul)
 • 1998 Mine Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 2000 Nelli Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 2002 Siyah Beyaz Sanat Galerisi (Ankara)
 • 2003 Art-İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması Nelli Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 2003 Nelli Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 2004 Art- İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması Nelli Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 2004 Nelli Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 2005 Galeri Soyut (Ankara)
 • 2006 İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu (Malatya)
 • 2011 Galatea Sanat Galerisi (İstanbul)
 • 2011 Galeri Soyut (Ankara)
 • 2018 Nurol Sanat Galerisi (Ankara)
 • 2018 Nurol Sanat Galerisi (Bodrum-Muğla)

KARMA SERGİLER

 • 1989 23.DYO Resim Yarışması Karma Sergi
 • 1995 Mine Sanat Galerisi Genç Türk Resmi 1 Kesit Karma Sergi (İstanbul)
 • 1996 Deniz Müzesi Komutanlığı Sanat Galerisi Yorumlar 1.Karma Sergi (İstanbul)
 • 1996 Malatya Güzel Sanatlar Galerisi Adnan Yalım Özgür Yalım Karma Resim Sergisi (Malatya)
 • 1998 Deniz Komutanlığı Deniz Konulu Resim Yarışması Karma Sergi (İstanbul)
 • 2001 Deniz Komutanlığı Deniz ve İnsan Konulu Resim Yarışması (İstanbul)
 • 2005 Güney Asya Felaketzedeleri Yararına Karma Sergi. Cemal Reşit Rey Sergi Salonu (İstanbul)
 • 2005 1.Uluslararası Katılımlı Melitadan Battalgaziye Tarih –Arkeoloji –Kültür-Sanat Günleri
 • 2006 1.Uluslararası Katılımlı Melitadan Battalgaziye Tarih –Arkeoloji –Kültür-Sanat Günleri