Üç Çeşme (Üç Pınar)

Uç çeşme (Üç pınar)

Uç ya da Üç çeşme, Kadıncık Ana Evi’nin batı yönünde Kırşehir yolu üzerinde yer almaktadır. Çeşme, 1991 yılında tescil edilmiş bir kültür varlığı olup, mülkiyeti Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na aittir.

Osmanlı Dönemi mimari üslup özelliği taşıyan çeşme, anıtsal bir görünüme sahip olup, düzgün kesme taştan sivri kemerli ve basık üçgen alınlıklı olarak inşaa edilmiştir. Çeşmenin yapım tarihi hakkında bir kitabe bulunmamaktadır. Ancak, sol yan duvarında bulunan Osmanlıca yazılmış kitabeden, çeşmenin H.1228/M.1813 yılında İbrahim! isimli biri tarafından onarımın yapıldığı anlaşılmaktadır.

Çeşmenin onarım kitabesi

Çeşmenin arka duvarında ortada istiridye motifli? bir niş bulunmaktadır. Suyun aktığı metal kurnanın üzerinde ise yan yana iki niş bulunmaktadır. Çeşmenin suyu ise çoğu zaman akmamaktadır.

İstiridye motifi?

Kadıncık Ana Evi’nin olduğu alan, çeşmelerin yoğun olarak görüldüğü bir yerdir. Akpınar Çeşmesi, Öksürük Çeşmesi ve Hoca Fakıh Çeşmesi bu alan içerisinde yer almaktadır.