Savat (Hediye) Çeşmesi

Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi sınırları içerisinde Suluca karahöyüğün yakınlarında yer almaktadır. Çeşme, 1991 yılında tescil edilmiş olup, mülkiyeti Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na aittir.

Hediye çeşmesi, Osmanlı mimarisi üslup özelliğinde H.1218-M.1805 yılında yapılmıştır. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan sivri kemerli ve basık üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Yalak bölümü, yine düzgün kesme taştan yapılmıştır. Çeşmenin biri metal, diğeri pirinçten olmak üzere iki kurnası vardır. Kemer gözü içerisinde, üç adet kitabesi mevcuttur. Kitabeler, Osmanlı Dönemi mezar başlığı şeklindedir. Kitabesinde; “Çok harab olup Türbedar Hacı Mehmed Baba tarafından yeniden inşa edildiği” yazılıdır.

Bu kitabenin altında; “11 Receb 1313” (M.1895) tarihi vardır. Bunun da altında ikinci bir kitabe daha vardır. Burada; “Sahib-ül-hayrat vel-hasenat rağıb-ül-cennet ved-derecat hala Kapudan-ı Derya Hüseyin Paşa Hazretlerinin kahvecisi Uzun Ali oğlu Veli Ağa’nın fisebil-illah ‘hediyye’ isminde çeşmesidir 1218.” (M.1803) yazmaktadır.

Kitabe

Halk arasında Savat Çeşmesi olarak bilinen çeşmenin asıl ismi, kitabesinden anlaşıldığı üzere “Hediye Çeşmesi”dir. Muhtemelen mahallenin ismi çeşmenin asıl isminin önüne geçmiş ve çeşmeye Savar çeşmesi denilir olmuştur.