At Evi

Günümüzde temeli dahi kalmamış olan At Evi’nin, dergâhın son yıllarına kadar ayakta durduğu ve Nadar avlusunda (1.avlu) yer aldığı Meydan Evi’nde sergilenen taş baskıdan anlaşılmaktadır.

Çatal kapının (Giriş kapısı) batısında misafirlerin kaldığı eski Mihman Evi, doğusunda da eski At Evi yer alırdı. Eski At Evi, iki katlı, kerpiçten bir yapıdır. At Evi’nin dışa bakan cephesinde zemin katta dükkanlar sıralanmakta, bunların arkasında ahırlar ve çevredeki vakıf çiftliklerinde kullanılan tarım aletleri için bölümler ve depolar bulunmaktaydı. Üst katta ise At Evi babasına ve dervişlere ait odalar vardı.

Büyük kapının (Cümle kapısı) sol tarafında At Evi yapısı..

At Evi, Dergâhın tarım işlerinin yönetildiği evdir. Dergâha ait tarım arazileri, bağlar, bahçeler ve çiftliklerden At Evi sorumludur ve dergâhın bütün tahıl ihtiyacını karşılayan evdir.  At Evi’nin dervişleri ayrıca, Dergâha ait atlara ve dergâha misafir olarak gelenlerin atlarına bakarlardı. At Evi’nde dervişlerden başka Hacıbektaş halkından da çalışanlar bulunurdu.   

Bektaşiliğe intisap etmek isteyen derviş adayları önce Pir Evi’ne bağlı Hanbağı ve Dedebağı ocaklarında – çiftliklerinde hizmet ederler, burada ilk sınavlarını geçebilirlerse önce At Evi’nden başlamak üzere Pir Evi’ndeki hizmetlerinde yükselebilirlerdi.

At Evi

Dergâhın 1925 yılında kapatılmasında kısa bir süre önce eski Mihman Evi ile At Evi kerpiç olduğu için zamanla sağlamlığını kaybetmiş ve artık kullanılamaz hale gelince yıktırılarak At Evi’nin bulunduğu yerde yeni bir Mihman Evi’nin yapımına başlanmış, At Evi’de Çatal kapının doğu tarafına (sağ taraf) kerpiç binalara taşınmıştır. At Evi, dergahın kapatılması üzerine son bulmuş ve mevcut bina da zamanla harap olmuştur. Aynı yer günümüzde bahçe olarak kullanılmaktadır.

Duvarın arka tarafı geçmiş zamanda At Evi’nin olduğu alandır.