Dedem Çeşmesi

Dedem Çeşmesi, Hacıbektaş İlçe merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta Dedebağı’nın güneydoğusunda Bakıbağ Çiftliği’ne giden yol üzerinde yer almaktadır. Çeşme, Osmanlı Dönemi mimari üslubunda inşa edilmiştir. 1991 yılında tescil edilmiş olan Dedem Çeşmesi’nin mülkiyeti Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na aittir.

Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme ve moloz taştan, sivri kemerli ve düz dam alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Alınlık üzerinde Osmanlıca “Maşallah” yazısı vardır. Kemer gözü içindeki kitabeden anlaşıldığına göre: çeşmenin Saatçi Ali Dedebaba tarafından H.1321-M.1903 yılında tamir ettirildiği anlaşılmaktadır. Çeşmenin lülesi ve küçük bir teknesi bulunmaktadır. Suyu ise az akmaktadır.

Çeşmenin kitabesi