Dedebağ Çeşmesi-Şeker Pınarı

Dedebağ, Hacıbektaş İlçe merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın kuzeydoğu yönünde bulunmaktadır. Halk arasında ‘Şeker Pınarı’ olarak da bilinen Dedebağı Çeşmesi, Dedebağı sınırları içinde yer alan Arıcı Baba Türbesi’nin kuzey yönünde ağaçlarla kaplı bir alan içerisinde yer almaktadır. Çeşme, 1991 yılında tescil edilmiş olup, mülkiyeti Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na aittir.

Osmanlı Dönemi mimari üslup özelliğinde yapılmış olan çeşme, anıtsal bir görünüme sahiptir. Düzgün kesme taştan kemersiz ve dik üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Alınlığın arka tarafında teslim taşı şeklinde oyulmuş bir kabartma bulunmaktadır. Alınlığın iki yanında merdiven inişi olan yalak bölümü yine kesme taştan yapılmıştır. Çeşmenin suyunun aktığı bir lülesi ve önünde kare planlı minyatür bir havuzu vardır.

Alınlığın tam ortasında bulunan kitabeden çeşmenin Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın son Dedebabası (postnişin) Salih Niyazi Dedebaba tarafından H.1337-M.1921-22 yılında tamir ettirildiği anlaşılmaktadır.

Nuş edenler hemişe olsun tüvana

Haseneyn  aşkına deyüb el-hamd-ü Mevlana

Sa’yini meşkur edüb ve kalbini ma’mur ede

Dü-cihanda dest-gir-i mefhar-i al-i aba

Ta’mir etti bin üç yüz otuz yedi’de

Bu Şeker Pınarı’nı Salih Niyazi Baba

Hacıbektaş’ın adı Selçuklular döneminde “Yontlar Çeşmesi” olarak bilinirdi. Yont, at sürüsü anlamına geldiği gibi, başıboş hizmete alınmamış hayvan anlamına da gelmektedir. Hacıbektaş, evveliyatından beri sulak bir bölge olduğu için burası Selçuklular için de Osmanlılar için de her zaman önem verilen bir yer olmuştur. Ondandır ki, Hacıbektaş’ta hepsi birbirinden güzel ve anlamlı on’un üzerinde kutsal ve tarihi çeşme bulunmaktadır.

Haber aldım yine canan otağından

Gelür suphi sema boy Hırka dağından

Zülal bade-i aşka veriptir neşeyi sani

Akar şeker pınarı misli zemzem Dedebağı’ndan

( Hilmi Dede Baba)